PSONI

Koło w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

Wymagania techniczne zawarte są w załączniku : Zapytanie ofertowe.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie
do dnia 10 września 2024 r.

Termin i miejsce składania ofert 03.06. 2024. do godziny 14:00 osobiście w siedzibie Koła, adres:

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16
73 – 110 Stargard.

Z dopiskiem: ,, Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu’’.

Osoba do kontaktów: Edyta Lew Tel. 508 301 708

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

CZYTAJ WIĘCEJ »