PSONI

Koło w Stargardzie

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za
2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków
PFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanego
od 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego za 2023r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Mieszkalnictwo
Wspomagane drogą do niezależnego życia” wykonywanego od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.
Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego
zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia
15.11.2023r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie
badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego
i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania
finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej,
na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem:
https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

CZYTAJ WIĘCEJ »