PSONI

Koło w Stargardzie

Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje o realizacji projektu pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces

Tytuł projektu „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje o realizacji projektu pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia”.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.

Realizacja zadania 1.04.2022r. – 31.03.2025r. (3 lata).

Pierwszy okres finansowania Projektu 01.04.2022r. – 31.03.2023r. o łącznej wartości 1 084 567,84 zł

Wartość dofinansowania ze środków PFRON: 1 048 279,84

Aktualnie realizowany jest drugi okres finansowania Projektu 01.04.2023r. – 31.03.2024r. o łącznej wartości 1 168007,84 zł

Wartość dofinansowania ze środków PFRON: 1 131 719,84 zł

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, usamodzielnienie, włączenie społeczne oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem jak i zapewnienie osobom zamieszkałym w Mieszkalnictwie wsparcia w celu umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym oraz zapobiegania umieszczenia w placówce całodobowej. Realizowane jest nabywanie i podtrzymywanie umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności oraz zachowań społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.


Realizacja zadania odbywa się w czterech obszarach wsparcia według harmonogramu przez 48 tygodni co najmniej przez pięć dni w tygodniu w czterech obszarach wsparcia:


1. Nauka samodzielności we własnym gospodarstwie domowym.

2. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.

3. Nabywanie wprawy w czynnościach codziennych w mieszkaniu.

4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku.

Uczestnikami projektu są podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię rad i zespołów programowych placówek Koła.

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

CZYTAJ WIĘCEJ »