PSONI

Koło w Stargardzie

Zaproszenie do zgłaszania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Minimalne wymagania techniczne zawarte są w załączniku: Zapytanie ofertowe Do oferty należy załączyć wzór umowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23.06.2023 r. Termin i miejsce składania ofert 07 kwietnia 2023 r. do godziny 9:00 osobiście w siedzibie Koła, pocztą elektroniczną na adres e-mail:zk.stargard@psoni.org.pl lub drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia) na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 73 – 110 Stargard. Z dopiskiem ,, Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego’’ Osoba do kontaktów: Edyta Lew Tel. 508 301 708

Ostatnie wpisy

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd

CZYTAJ WIĘCEJ »