PSONI

Koło w Stargardzie

Uchwała dotycząca minimalnej wysokość składki członkowskiej

Decyzją Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

uchwalona została minimalna wysokość składki członkowskiej w kwocie 15zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie, 180zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) rocznie.

Wpłaty dokonać można na konto Stowarzyszenia;

nr konta: 25 1240 3901 1111 0000 4218 9646

lub u Skarbnika PSONI Koło w Stargardzie.

Ostatnie wpisy

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd

CZYTAJ WIĘCEJ »