PSONI

Koło w Stargardzie

Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F

W okresie od 17 grudnia 2021 r. do 30 września 2022 r. na podstawie umowy o realizację ,, Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze F pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zrealizowało projekt, pn. ,,Termomodernizacja budynku przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz remont drogi wewnętrznej i utworzenie placu na samochód służbowy służący do przewozu osób niepełnosprawnych’’.

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace obejmujące termomodernizację budynku oraz remont drogi wewnętrznej. Przeprowadzenie tego zakresu robót pozwoliło zwiększyć funkcjonalność placówki.

Koszt realizacji projektu wyniósł 113 539,21 zł , kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 86 454,73 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ – obszar F

Ostatnie wpisy

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd

CZYTAJ WIĘCEJ »