PSONI

Koło w Stargardzie

Kategoria: Ogłoszenia

Uchwała dotycząca minimalnej wysokość składki członkowskiej

Decyzją Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uchwalona została minimalna wysokość składki członkowskiej w kwocie 15zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie, 180zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) rocznie. Wpłaty dokonać można na konto Stowarzyszenia; nr konta: 25 1240 3901 1111 0000 4218 9646 lub u Skarbnika PSONI Koło

Czytaj więcej »

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołow Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdaniafinansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o sprzedaży

PSONI Koło w Stargardzie posiada na sprzedaż 9-osobowy samochód marki Renault Trafic, rok produkcji 2013. Samochód w bardzo dobrym stanie, regularnie serwisowany. Oferty prosimy składać w siedzibie Stowarzyszenia PSONI Koło w Stargardzie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16, 73-110 Stargard lub na adres e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl do dnia 15 maja 2023 roku

Czytaj więcej »

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Stargardzie zwołane na 18.05.2023r.godz. 17.00.

Materiały dostępne Proponowany porządek obrad: UWAGA: Projekt Regulaminu obrad oraz sprawozdanie merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej znajduje się w siedzibie Zarządu Koła ul. Wł. Sikorskiego 16 (budynek WTZ) oraz na stronie internetowej Koła www.psoni.stargard.pl. Materiały będą udostępnione do wglądu od 2.05.2023r. Projekt Regulaminu obrad do pobrania -> tutaj w siedzibie

Czytaj więcej »

Zaproszenie do zgłaszania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Minimalne wymagania techniczne zawarte są w załączniku: Zapytanie ofertowe Do oferty należy załączyć wzór umowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23.06.2023

Czytaj więcej »

Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F

W okresie od 17 grudnia 2021 r. do 30 września 2022 r. na podstawie umowy o realizację ,, Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze F pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zrealizowało projekt, pn. ,,Termomodernizacja budynku przeciwdziałająca degradacji infrastruktury

Czytaj więcej »