PSONI

Koło w Stargardzie

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

Czytaj więcej »

Uchwała dotycząca minimalnej wysokość składki członkowskiej

Decyzją Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uchwalona została minimalna wysokość składki członkowskiej w kwocie 15zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie, 180zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) rocznie. Wpłaty dokonać można na konto Stowarzyszenia; nr konta: 25 1240

Czytaj więcej »

Konkurs na wyłonienie podmiotu

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób

Czytaj więcej »