PSONI

Koło w Stargardzie

22 maja, 2024

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

5 lutego, 2024

Decyzją Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uchwalona została minimalna wysokość składki członkowskiej w kwocie 15zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie, 180zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) rocznie. Wpłaty dokonać można na konto Stowarzyszenia; nr konta: 25 1240 3901 1111 0000 4218 9646 lub u Skarbnika PSONI Koło […]

20 października, 2023

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołow Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdaniafinansowego […]

Następne
123