PSONI

Koło w Stargardzie

5 lutego, 2024

Decyzją Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uchwalona została minimalna wysokość składki członkowskiej w kwocie 15zł (słownie: piętnaście złotych) miesięcznie, 180zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) rocznie. Wpłaty dokonać można na konto Stowarzyszenia; nr konta: 25 1240 3901 1111 0000 4218 9646 lub u Skarbnika PSONI Koło […]

20 października, 2023

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za2023 rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środkówPFRON, pn.: „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia” realizowanegood 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołow Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdaniafinansowego […]

9 maja, 2023

PSONI Koło w Stargardzie posiada na sprzedaż 9-osobowy samochód marki Renault Trafic, rok produkcji 2013. Samochód w bardzo dobrym stanie, regularnie serwisowany. Oferty prosimy składać w siedzibie Stowarzyszenia PSONI Koło w Stargardzie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16, 73-110 Stargard lub na adres e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl do dnia 15 maja 2023 roku […]

Następne
123